Bestyrelse2.jpeg

Forum+ bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 personer og er selvsupplerende efter behov. Bestyrelsesmedlemmerne arbejder ulønnet og på frivillig basis.

Bestyrelsen består for øjeblikket af:
Bageste række: Henrik Bjørkman, Gerner J. Jacobsen, Mogens Røstbjærg, Donald Nekman (formand) og Carsten Rojh (
udtrådt i 2019)

Forrest: Marianne Pittelkow, Anne Bie

Fraværende ved fotograferingen: Lars Bernth, Claus Gilbert Clausen